Oleh: almalik boga | Mei 6, 2009

Empat Anasir Manusia

Firman Allah SWT, yang artinya “Hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya”.  Sabda Rosullullah Saw, “Musuh yang perlu kamu lawan ialah musuh yang ada pada dirimu sendiri sebangsa Hawa, Nafsu, Dunia , Setan”.

 Mengapa timbul Hawa?

Karena unsur Angin yang telah memenuhi segala Rongga pada tubuh kita maka timbullah Hawa

Mengapa timbul Nafsu?

Karena unsur  yAirang telah menjadi Urat,Benak, Tulang pada tubuh kita maka timbullah Nafsu.

Mengapa timbul Dunia?

Karena unsur Tanah yang telah menjadi Daging, Kulit, Bulu dan Roma pada tubuh kita maka timbullah Dunia

Kenapa Timbul Syetan?

Karena unsur Api yang telah menjadi darah pada tubuh kita maka timbullah Syetan.

 

Ke-empat unsur diatas Air, Angin, tanah dan Api merupakan unsur yang membentuk tubuh kita yang menimbulkan sifat Hawa, Nafsu, Dunia dan Syetan. Pertanyaannya bagaimana kita untuk mengendalikan unsur tersebut bukan menghilangkannya.

Segala sesuatu dimuka bumi ini Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia bahkan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dari keempat unsur diatas ada pengendalinya masing-masing yaitu:

 1. Hawa                     pemukulnya oleh             Iman
 2. Nafsu                  pemukulnya oleh                Islam
 3. Dunia                    pemukulnya oleh             Tauhid
 4. Syetan                  pemukulnya oleh             Maarifat

IMAN itu Cernim bagi ALLAH Wajib bagi Muhammad dan Cahaya pada Kita

ISLAM itu Titah dari ALLAH Sifat pada Muhammad dan Wajib pada kita

TAUHID itu Ke Esaan ALLAH, Nyata pada Muhammad dan Hakekat pada Kita

MAARIFAT itu Nyata bagi ALLAH, Pakaian pada Muhammad, Meneladan pada Kita

 

“Jadi Keempat sifat itu AIR, ANGIN, TANAH, API  dikendalaikan oleh IMAN, ISLAM, TAUHID, MAARIFAT”

Manusia itu terdiri dari empat unsur tersebut, sempurnalah semua unsur bumi dan langit yang meliputi tubuh manusia.

Siapa yang kenal dirinya maka Kenal dengan TUHANNYA, siapa kenal Tuhannya maka binasa Dirinya

Benar-benarlah wahai manusia untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya yang lemah bodoh dan hina dihadapan Tuhan. Islam itu berarti menyerah, berserah dirilah pada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya dengan mengikuti seorang utusan  yang didatangkan kepada kita. Sabda Rosullullah “sesungguhnya akan datang seorang pemimpin akhir jaman yang mengembalikan islam pada kemurniannya”.

Sesungguhnya Dia telah datang, yang mengumandangkan ALQURAN dari kalamnya bukan kitab-kitab yang lain.

ALMALIK

Iklan

Responses

 1. assalamu’alaikum W.W.
  saya sangat tertarik dengan tulisan anda tentang hakekat insan adakah kelanjutan dari tulisan ini? klu ada saya sangat senang untuk mengenal lebih jauh tentang tulisan ini. trims.

 2. hanya org yg sudah sadar akan ALLAH dlam dirinya yg bgtu dekat lbih dekat dripada urat lehernya sendiri yg bsa memahami apa2 yg datang padanya dan dibuat wadah untuk-Nya oleh dirinya yg sesungguhnya suci…

  mari sama2 belajar

  • amin…berkah allah selalu melimpah pada seorang salik yang menuntut ilmu pada guru yang mursyid amiin..

 3. BPK dpt dri mana ilmu SAREATnya?

  • dari seorang Pemimpin yang mursyid yang silsilahnya sampai pada muhammad bin abdullah, jibbril serta Allah azzawajala

 4. apakah tauhid sama dengan IHSAN?

  • tauhid adalah tongkat dan pegangan Inhsan yang menjalani trims wasalam

 5. asalamualaikum yang anda tulis diatas sama dengan yang di ajarkan oleh guru saya ..

  • Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

 6. bagaimana kita mengenal diri yang sebenarnya diri pada kita ….

  • dengan berserah diri, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. ” Untuk kepada Allah ikuti Rasul, untuk ke Rasul ikuti Pemimpin yang dari kamu, sungguh Pemimpin itu telah Datang “Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu ketika terputus rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: “Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan.” Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Marilah kita kepada suatu kalimah yang tiada perselisihan didalamnya dengan kalimah Tauhid marilah menjadikan umat yang baharu ini menjadi Ahad dalam kebesaranNya. Wassalam

 7. angin, sifatnya pantang kelintasan, air, sifatnya pantang, kerendahan, tanah, patang kekurangan. api pantang kekalahan… dia angin tapi angin kehidupan atau Rihul hayati. dan air, air kehidupan atau tinul hayati. tanah, tanah kehidupan atau maul hayati. dan api. narul hayati….. jadi k empat sipat ini kita harus kendalikan seperti yg di jelaskan di atas……

  btw saudaraku perguruan ini ada dmna??

  • Alhamdulillah benar sekali yang tuan nyatakan, pusat kami ada di sumatera utara Medan, namun tersebar skrg sampai seluruh sumatera,jawa,bali. tiada lain kami menyampaikan sekarang melainkan ” Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
   begitulah ajakan ini telah sampai pada tuan, karena Islam disini, bukan agama disisi manusia atau agama nenek moyang atau yang selalu diagama agamakan, melainkan Islam yang dari sisi Rabbnya,”Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.” Marilah kita kepada suatu kalimah yang tiada perselisihan didalamnya dengan kalimah Tauhid marilah menjadikan umat yang baharu ini menjadi Ahad dalam kebesaranNya. Wassalam

 8. saudara aku pingin tau siapa yg pembinanya atau guru mursyidnya…..
  dan nama majelisnya apa ???

 9. Aljabir itu gurunya atau nama majelisnya….

 10. kake guru saya berguru di bukit tinggi, dan dia mengasai 14 cabang ilmu tapi setelah dia smpai dia mengetahui tentang jati manusia, apa dia katakan. ternyata 14 cabang ilmu ini sampah, tapi bukan berarti tidak di pakai karna ini dia bisa mengukur apa yg di kaji…. dan inilah inna lillahi wa inna ilaihi rojiiun…….
  dan nama majelis yg dia pelajari sula mul fala atau tangga kehidupan…

  • bukanlah amal, ilmu dan ibadah yang sampai pada Rabbnya melainkan Taqwa,
   “Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.” begitu juga masalah firqoh atau golongan atau apa saja yang disebutkan sejenis itu tiadalah tersalah itu semua melainkan yang mendustakan ayat ayat Rabbnya, maka kami mengumandangkan dan mengajak pada semua manusia untuk kembali pada fitrah Islam yang sebenarnya bukan Islam berdasar garis keturunan,

   “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”-
   “dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah,”-
   “yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”

   Maka apapun golongannya kami mengingatkan dengan kalam Rabbnya marilah pada fitrah yang sesungguhnya itulah agama yang Haq. wassalam

 11. sulamul fala, tangga kebahagian atau tangga kehidupan…
  kake gurunya bernama syekh jalaludin betasal dari kairo…….

  • salamunqollamirrabbirrahim..pada para aulia Allah

 12. Assalamualaikum, Sufi kah?

  • “Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” apapun itu namanya yang terutama mengkalamkan Alqur’an bukan kitab lain disisi manusia, bukanlah kitab disisi manusia itu yang menjelaskan Alqur’an melainkan sebaliknya.
   “Thaa Siin ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan Kitab yang menjelaskan ” wassalam.

 13. apakah anda ada hubungan dengan majelis jami’atul islamia yg pusat pengkajiannya di kerinci..

  • wawlohu’alam bishawab…asalkan mengumandangkan Alqur’an tetaplah satu jua adanya, wassalam

 14. assalamu alaikum.
  kalau boleh tau, di Medan…daerah manakah tempat Majlis saudara berkumpul dan mengaji ????

 15. AMIN…

 16. asalammualaikum blogalmalik.
  saya pendatang baru nih tentang tasawuf.

 17. masya ALLAHU antum, bolehlah kalo kt sharing”….

 18. anda mengatakan
  bukanlah amal, ilmu dan ibadah yang sampai pada Rabbnya melainkan Taqwa
  bisakah anda menjelaskan kepada saya arti taqwa / ittaqullah yg sesungguhnya

  • Salam mun qallamir rabbir rahiim..3X
   salam sebagai ucapan dari Tuhan yang maha penyayang..

   salam kenal dan kasih untuk pa Asep.
   mohon maaf sebelumnya kami tak bermaksud menggurui tuan, namun kami hanyalah pemberi ingat yang nyata, “inni ana nadzirum mubin..

   “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

   Bagaimana untuk mengenal Dia…

   ” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan pemimpin yang dari kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.”

   untuk Taat patuh kepada Allah maka Taat patuhlah kepada Rasul, untuk taat patuh kepada Rasul maka taat patuhlah kepada pemimpin yang dari kamu, itulah yang paling utama dan lebih baik akibatnya, Allah, Rasul, Pemimpin pada hakikatnya Ahad adanya.

   “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.”

   Intinya yang awal adalah ketauhidan, untuk itu semua maka kenali si Ahad “pemimpin yang dari kamu” dia telah datang yang mengumandangkan dan meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu menegakkan Kalamullah dengan cinta dan kasih dalam ucap dan perbuatannya, “kunnyahNya ALJABIR nama jasadnya Muhammad Zubir Amir bin Abdullah” wassalam.

   terimakasih

   • Assalamualaikum saudaraku.. Apakah Aljabir itu orang indonesia? Bukankah silsilah Nabi muhammad terputus di Hasan dn Husein? Terus terang saya org islam yg tidak akan menyembah Tuhan yg tidak bisa saya lihat dn saya dengar apa2 daripadaNya..
    Bagaimana caranya saya ingin bertemu dengan Aljabir (perantara Tuhan) ini? Apa bedanya Allah dengan Tuhan?

   • Salam…
    Aljabir adalah manusia seperti layaknya kita, namun beliau diberi karomah sangat yakin terhadap kalam rabbNya, saat ini beliau berdomisili di indonesia. Tidak ada perbedaan antara keduanya melainkan derajatNya. wslm..

 19. salamualikum buya,terimakasi atas ilmunya saya mau tanya,setiap yang namya pemukul pasti ada bendanya, kira2 diantara empat pemukul ini mengunakan apa….

  Hawa pemukulnya oleh Iman
  Nafsu pemukulnya oleh Islam
  Dunia pemukulnya oleh Tauhid
  Syetan pemukulnya oleh Maarifat

  • salaam…bendanya adalah akhlak dan adab, pada Siapa…??? wasalam.

 20. siyapa itu mumin,….?

  • mukmin adalah yang dikandung oleh setiap insan..
   salaam.

 21. salam dari pontianak kalbar. nama sy rasiam. alhamdulillah sy nyambung dg kaji ini.

  • salam…terima kasih mas rasiam di kalbar, dengan satu ajakan mari bersatu dengan pemimpin yang didatangkan kepada kita dengan segala khasanah perbedaan namun satu jua, ahad.

 22. Rukun sembahyang yang 13 belas perkara.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: